Nowelizacja prawa o ruchu drogowym

Dodana: 13 grudzień 2019 15:11

Starostwo Powiatowe w Białymstoku informuje, że od 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja prawa o ruchu drogowym wprowadzająca kary pieniężne od 200 zł do 1000 zł za:

1)niezarejestrowanie pojazdu na terytorium RP w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (nie dotyczy nowych pojazdów)

2)niezawiadomienie Starosty w terminie nieprzekraczającym 30 dni o zbyciu zarejestrowanego pojazdu

3)niezawiadomienie Starosty w terminie nieprzekraczającym 30 dni o nabyciu zarejestrowanego pojazdu. W przypadku zawiadomienia o nabyciu pojazdu zarejestrowanego, organ rejestrujący dokonuje rejestracji pojazdu na wniosek właściciela pojazdu.

Za niedopełnienie w/w obowiązku  kary pieniężne nakłada Starosta w formie decyzji.