Termin na: zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu

Dodana: 21 maj 2020 09:32

W związku z pandemią Covid-19 Starosta Jan Perkowski informuje,
że do  31.12.2020r.  termin na: zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w Polsce lub   zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z zagranicy, z  terytorium państw należących do UE wynosi 180 dni.  Termin będzie liczony:

  1. W przypadku pojazdów zarejestrowanych w Polsce - od daty wskazanej w  dokumencie, przenoszącym własność pojazdu np. umowie kupna-sprzedaży, fakturze, umowie darowizny.
  2. W przypadku pojazdów sprowadzonych z zagranicy - od daty wskazanej  przez sprowadzającego w odrębnym oświadczeniu, na fakturze lub na wniosku o rejestrację pojazdu (przy  samodzielnym sprowadzeniu pojazdu).