Suraż

Dodana: 5 sierpień 2016 11:47

szlaki

Szlaki turystyczne w Gminie Suraż

• Podlaski Szlak Bociani – kolor czerwony, 400 km. 
Najważniejsza trasa turystyczna województwa podlaskiego, nawiązująca do szlaków Green Way. Szlak rowerowy łączy cztery Parki Narodowe; Białowieski, Narwiański, Biebrzański, Wigierski. Przez Gminę Suraż prowadzi na długości około 15 km z Kowal przez Suraż, Zawyki, Doktorce, Lesznię. W Zawykach znajduje się najwięcej (ponad 40) gniazd bociana białego na całym szlaku a w Surażu ponad 30.

• Rowerowa Obwodnica Narwiańskiego Parku Narodowego – kolor niebieski, 90 km. 

Szlak prowadzi dookoła Narwiańskiego Parku Narodowego, granicą jego otuliny i utwardzonymi drogami publicznymi. Łączy w formie pętli miasteczka; Choroszcz, Suraż, Łapy, Tykocin, Choroszcz. Na trasie szlaku panoramy NPN oraz zabytki czterech miast. Powiela się na odcinku Baciuty-Suraż z Podlaskim Szlakiem Bocianim.

• Szlak Rowerowy im. Jana Pawła II – kolor żółty, 75 km. 
Szlak poświęcony jest pamięci Jana Pawła II, na trasie którego znajdują się szkoły Jego imienia, pomniki, świątynie, w tym najstarszy kościół w Strabli z 1626 r., sanktuarium w Hodyszewie. Rozpoczyna się w Doktorcach, biegnie przz Strablę, Wyszki, Nowe Piekuty, Szepietowo do Czyżewa.

• Szlak Włókniarzy (Archeologiczny) – kolor niebieski, 75 km.
Szlak pieszy, który łądczył kiedyś zakład włókienniczy w Fastach z ośrodkiem wypoczynkowym w Doktorcach, obecnie nie funkcjonuje. Na trasie szlaku cenne zabytki archeologiczne. Do najciekawszych obiektów należą: Babia Góra z repliką Światowida, osada słowiańska Nawia w Surażu z repliką Perkunasa, grodziska w Surażu, Zawykach, Haćkach, kilkanaście kurhanów średniowiecznych.

• Szlak Kolejarzy – kolor zielony, 25 km.
Szlak rozpoczyna się w Łapach Osse, gdzie znajduje się zabytkowe osiedle kolejarzy i przez Grochy Stare, Pietkowo, kończy się w Surażu. Po drodze zabytkowy park w Pietkowie i duży kompleks stawów noszących imiona rodziny Krasickich. Szlak z Suraża częściowo wykorzystywany przez pielgrzymów zmierzających do Częstochowy.

• Ścieżka spacerowa Suraż – kolor zielony, 2 km.
Ścieżka prowadzi przez miasto od cmentarza żydowskiego do katolickiego. Po drodze 12 obiektów godnych zwiedzenia, w tym cztery muzea: Archeologiczno-Etnograficzne, Dziedzictwa Pokoleń, Kapliczek i skansen Osada Słowiańska Nawia.

• Ścieżka dydaktyczna Suraż-Kowale – kolor niebieski, 8 km.
Ścieżka prowadzi z Suraża skrajem Narwiańskiego PN, a następnie wzdłuż rzeki Grądówki do Kowal. Wyznakowana w sposób ciągły.

• Szlak Konny Doliny Górnej Narwi – kolor pomarańczowy, 110 km – szlak rozpoczyna się w Krynicach, a kończy w Tylwicy, łącząc się ze Szlakiem Konnym Kresowe Wędrówki. Oba szlaki tworzą okrąg wokół Białegostoku i gmin sąsiednich. Na trasie szlaków kilkanaście ośrodków jeździeckich, gdzie można skorzystać z jazdy konnej. W Surażu szlak przekracza rzekę Narew i biegnie jej południowym brzegiem po nieutwardzonych drogach.

• Szlak Wodny Pradoliny Narwi – 90 km. 
Szlak nie oznakowany prowadzący równoleżnikową doliną Górnej Narwi od Zbiornika Siemianówka do Suraża. Do przepłynięcia w ciągu 3-5 dni kajakiem z możliwością noclegów po drodze w Narwi, Puchłach, Ploskach, Wojszkach, Doktorcach, Zawykach, Surażu.

• Szlak Wodny Labirynty Narwi – 50 km. 
Szlak prowadzący przez Narwiański Park Narodowy o utrudnionej orientacji. Oznakowany tablicami informacyjnymi. Do przepłynięcia w ciągu 2-3 dni z możliwością noclegów w Bokinach, Topilcu, Waniewie, Kurowie, Rzędzianach. Obowiązują bilety wstępu do NPN i obecność przewodnika przy grupach ponad 10 osób.

• Szlak Konopielki – 30 km. 
Szlak samochodowy prowadzący dookoła Gminy Suraż przez; Kowale, Suraż, Zawyki, Doktorce, Lesznię, Zimnochy, Rynki, Średzińskie, Zawyki Fermę, Suraż. Nawiązuje do tytułu powieści E.Redlińskiego, która rozgrywa się na tym terenie. Po drodze zabytkowe zagrody z XIX w, świątynie i kapliczki, muzea, miejsca archeologiczne. W przyszłości oznakowany będzie tablicami z nazwami tematycznymi wsi i drogowskazami do miejsc krajoznawczych.

• Szlak Książąt Mazowieckich – 300 km. 
Szlak samochodowy prowadzący z postaci kilku tras po historycznym Mazowszu. Jedna z tras prowadzi z Warszawy na wschód przez Ostrów Mazowiecką, Łomżę, Suraż, Brańsk, Ciechanowiec. Szlak nawiązuje do działalności książąt mazowieckich, fundacji kościołów, zamków. Suraż na krótko otrzymał od króla Władysława Jagiełły książę Janusz Mazowiecki w 1391 r.