Atrakcje turystyczne w Gminie Gródek

Dodana: 10 sierpień 2016 11:53

Zalew w Zarzeczanach

Niewątpliwie jedną z największych atrakcji turystycznych gminy jest wybudowany i oddany do użytku w 2000 roku zbiornik wodny we wsi Zarzeczany, leżący w bezpośrednim sąsiedztwie Gródka. Zbiornik ma ponad 8 ha, z szerokim pasem przybrzeżnym. Bardzo dogodne usytuowanie, malownicze krajobrazy i czysta woda  przyciągają wczasowiczów zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych oraz krajowych  możliwe było zagospodarowanie turystyczne zalewu. Przy zalewie Gmina wybudowała parking samochodowy oraz nowoczesne boisko sportowe z trybunami, ogrodzeniem i zapleczem sanitarnym. Część terenu została również przystosowana do imprez masowych (scena, obiekty sanitarne, miejsce na ognisko i pole namiotowe).


Od 2013 r. turyści przebywający na terenie gminy Gródek mogą skorzystać z nowej infrastruktury w miejscu wyznaczonym do kąpieli na zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach. Infrastruktura powstała w ramach projektu „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 i obejmuje plażę z pasku, drewniany pomost, wiatę drewnianą, plac zabaw dla dzieci, kładkę oraz elementy małej architektury ogrodowej. Amatorzy aktywnego wypoczynku oprócz pływania, mogą skorzystać z pobliskich boisk do gry w piłkę nożną oraz piłkę siatkową. Część terenu została również przystosowana do imprez masowych. Turyści mogą też skorzystać z sanitariatów znajdujących się budynku socjalnym oraz z parkingu samochodowego. Zalew do także wymarzone miejsce dla wędkarzy. Tutejsze wody bogate są w karpie, amury i szczupaki. Należy dodać, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów nad zalewem w Zarzeczanach w miesiącach letnich zatrudnieni są ratownicy, zaś woda z zalewu poddawana jest badaniom laboratoryjnym.   Wzgórza Świętojańskie

Najbardziej malowniczą zachowaną w krajobrazie Puszczy Knyszyńskiej pamiątką pobytu lodowca na naszych ziemiach jest potężny ciąg wzgórz zwany Wałem Świętojańskim. Tworzy go pas wzniesień przebiegających lekko wygiętym łukiem na przestrzeni 50 kilometrów. Wał Świętojański przez długi czas opisywano jako morenę czołową. Jednak obecnie uznaje się go zazwyczaj za oz – silnie wydłużoną pagórkowatą formę terenu w postaci długiego, zwykle krętego wału, powstałą przez akumulację materiału żwirów i piasków w szczelinie lądolodu, w tunelu lodowcowym lub pod lodem. Góra Kopna, na której zlokalizowana została wieża widokowa, to jedno z najwyższych wzniesień w paśmie Wzgórz Świętojańskich. Wysokości względne w ciągu wzniesień budujących Wzgórza dochodzą do 70 m., stoki są strome i w wielu miejscach przekraczają nachylenie 20°. Najbliższe otoczenie wału stanowią trasy kremowe, najokazalej prezentujące się po zachodniej jego stronie. W odległości 3 – 4 km od tych terenów ciągnie się obniżenie ostro zaznaczone w krajobrazie doliną rzeki Supraśl.

Zalew w Zarzeczanach

Zalew w Zarzeczanach

Zalew w Zarzeczanach

Zalew w Zarzeczanach

Zalew w Zarzeczanach

Zalew w Zarzeczanach

Zbiornik wodny Wyżary

Jest to sztuczny zbiornik o powierzchni 5 hektarów utworzony na rzece Radunince w Leśniczówce Radunin. Istniał on już przed II wojną światową – był wówczas zarybionym stawem. Dziś jego głównym celem jest retencjonowanie wody dla celów przeciwpożarowych Nadleśnictwa. Ponadto pełni niezwykle istotną funkcję przyrodniczą, będąc siedliskiem wielu zwierząt i roślin związanych ze środowiskiem wodnym. Można tu spotkać m.in. rybołowa, a także rzadkie gatunki płazów i gadów. Przy zbiorniku Nadleśnictwo Waliły utworzyło ścieżkę edukacyjną z tablicami opisującymi występujące  gatunki flory i fauny. Nazwa Wyżary jest świadectwem dawnego sposobu użytkowania Puszczy. Oznacza ona miejsce, obszar lasu, w którym dokonano niegdyś wypalania drewna dla pozyskiwania węgla drzewnego, smoły czy też potażu.