Otrzęsiny w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej

Dodana: 18 październik 2019 15:12

Pierwszoklasiści musieli stawić czoła różnym zadaniom, wykazując się sprawnością fizyczną, umiejętnością współpracy, kreatywnością oraz talentami artystycznymi. Konkurencje były trudne, jednak spełniły swoje zadanie – młodzież pracując w zespołach integrowała się ze sobą, nawiązały się relacje interpersonalne. Konkurencją zamykającą „otrzęsiny” było wykonanie przez wychowawców klas portretu wybranego ucznia swojej klasy I i trzeba przyznać, że obaj wychowawcy wywiązali się z tego zadania znakomicie, chociaż zastosowane techniki wykonania prac i podejście do tematu było zupełnie odmienne.