Spotkania autorskie z Agnieszką Suchowierską w bibliotekach powiatu

Dodana: 17 grudzień 2019 12:13

W trzech bibliotekach samorządowych powiatu białostockiego zorganizowano spotkania autorskie
z  Agnieszką Suchowierską – białostoczanką,  pisarką, polonistką, autorką książek edukacyjnych, współautorką bajek dla dorosłych.  Agnieszka Suchowierska była  wielokrotnie nagradzana i wyróżniana w konkursach literackich.  

Spotkania zorganizowano w bibliotekach, wyróżnionych przez jury  w rozstrzygniętym niedawno konkursie powiatowym:  „Dawno, dawno temu czyli podanie lub legenda z Małej Ojczyzny”.

Na zaproszenie Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego oraz  współorganizatorów przedsięwzięcia   spotkania przeprowadzono: 9.12.2019 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Turośni Kościelnej oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem; 10.12.2019 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Choroszczy.