Na mocy porozumienia zawartego w dniu 7 marca 2001 roku pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego, a Zarządem Województwa Podlaskiego powołano w Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego Bibliotekę Publiczną Powiatu Białostockiego. Ostatnia aktualizacja porozumienia została zawarta w dniu 10 kwietnia 2003 r.

Adres placówki:
Marii Skłodowskiej-Curie 14A
15-097 Białystok
tel. 85 67-67-265 lub 85 67-67-267
e-mail: bpb@ksiaznicapodlaska.pl

kierownik biblioteki: Małgorzata Rokicka -Szymańska
Czytaj więcej...

Biblioteki

 • 9 maja 2018 – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich oraz Dzień Bibliotekarza w Książnicy Podlaskiej.

  Miniaturka artykułu
  2018-05-11 11:50:09

  Bibliotekarze z bibliotek publicznych województwa podlaskiego oraz przedstawiciele instytucji kultury, władz samorządowych, a także kościelnych odwiedzili w środę 9 maja 2018 r. Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, by uczcić Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich oraz Dzień Bibliotekarza. Podczas uroczystości wręczono Nagrodę Srebrnej Róży oraz przyznano tytuł Bibliotekarza Roku 2017 województwa podlaskiego.

 • XV Tydzień Bibliotek

  Miniaturka artykułu
  2018-04-27 12:50:39

  Już po raz piętnasty w dniach 8-15 maja 2018 r. odbędzie się Tydzień Bibliotek ogłoszony przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich pod hasłem „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”. Jego celem jest podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

 • 16.04.2018 i 23.04.2018 – II edycja warsztatów „Sklejki poetyckiej” w bibliotekach powiatu białostockiego.

  Miniaturka artykułu
  2018-04-24 12:57:10

  Książnica Podlaska (Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego) była współorganizatorem „wędrówki w świat słowa” w 4 wybranych bibliotekach powiatu białostockiego- II edycji „Sklejki poetyckiej”. Spotkania były realizowane pod kierunkiem Marcina Kozińskiego – animatora kultury, historyka, w oparciu o autorski scenariusz z przygotowaną prezentacją. Po dwugodzinnych spotkaniach w poszczególnych placówkach wyróżniono aktywnych uczestników warsztatów, drobnymi upominkami ufundowanymi przez Bibliotekę Powiatu Białostockiego.

 • 12 kwietnia 2018 – szkolenie bibliotekarzy w Bibliotece w Łapach.

  Miniaturka artykułu
  2018-04-13 11:44:03

  W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Łapy dn. 12 kwietnia 2018 r. odbyło się spotkanie bibliotekarzy. Udział wzięło ok. 30 osób z bibliotek publicznych i szkolnych.

 • 21 marca 2018 – spotkanie autorskie w MBP w Supraślu

  Miniaturka artykułu
  2018-03-22 11:47:30

  Książnica Podlaska –Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego była współorganizatorem spotkania autorskiego przeprowadzonego w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki z Martą Fox -- poetką, prozaikiem, felietonistką, eseistką i dziennikarka. Pani Marta jest autorką ponad 40 tytułów książek dla różnych grup wiekowych. Spotkanie zorganizowano w Bibliotece w Supraślu z młodzieżą gimnazjalną.