Aktualności

 • Informacja w sprawie terminu uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

  Ilustracja do artykułu n.jpg
  2020-04-03 14:33:10

  Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 roku, poz. 65, 284, 471 ze zm.) za rok 2020 wnosi się w terminie do 30 czerwca 2020 roku. Termin ten może być wydłużony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów (upoważnienie - art. 15 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 • Okulistyka w SP ZOZ Łapy

  Ilustracja do artykułu a.jpg
  2020-04-01 13:00:07

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje, że podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie okulistyki. Umowa obejmuje okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2021 r.

 • Zbiórka na środki ochrony dla personelu Szpitala Powiatowego

  Ilustracja do artykułu aa (Copy).jpg
  2020-03-31 13:19:00

  W trosce o bezpieczeństwo pacjentów i personelu SP ZOZ Łapy utworzył specjalne konto, na które można wpłacać datki na zakup środków ochrony podczas walki z epidemią SARS CoV-2.

 • Projekt "Bony na Szkolenia" przedłużony do września

  Ilustracja do artykułu a (Copy).jpg
  2020-03-31 07:36:00

  Projekt "Bony na Szkolenia" (dla mieszkańców Białegostoku, powiatów białostockiego i sokólskiego) został przedłużony do 30 września 2020 r. Pierwotnie miał trwać do czerwca, jednak w związku z epidemią SARS-CoV-2 zajęcia przerwano.

 • APLIKACJA KWARANTANNA DOMOWA ZAINSTALUJ!

  Ilustracja do artykułu APLIKACJA.png
  2020-03-30 08:13:25

  Aktywuj aplikację w miejscu odbywania kwarantanny, po odebraniu SMSa. Otrzymanie wiadomości to znak, że Twoje dane pojawiły się w bazie. System jest połączony z bazą numerów telefonów osób, które zostały objęte kwarantanną.

 • XXV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu

  Ilustracja do artykułu IMG-20200324-WA0000.jpg
  2020-03-25 11:29:16

  Radni udzielili dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu w Łomży, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury, niezbędnych do walki z koronawirusem. Na ten cel z budżetu Powiatu przeznaczono 40 000 zł. Radni dokonali też innych zmian w budżecie.

 • Kilometry Dobra na potrzeby Pogotowia „OPOKA” w Wasilkowie

  Ilustracja do artykułu Wigilia-2019-261-1024x683.jpg
  2020-03-24 13:18:43

  Pogotowie Opiekuńcze „OPOKA” w Wasilkowie to placówka dla dzieci z powiatu białostockiego, których życie lub zdrowie jest zagrożone. Trwa zbiórka pieniędzy na wykończenie klatki schodowej i windę.

 • W Powiecie bez kar za rejestrację pojazdu po terminie

  Ilustracja do artykułu rej.jpg
  2020-03-24 13:18:30

  Powiat Białostocki znosi (do odwołania) kary za przekroczenie terminu rejestracji pojazdów. Przyczyną jest wyjątkowa sytuacja w Polsce, związana ze stanem zagrożenia epidemicznego.

 • Bony na szkolenie – projekt przedłużony?

  Ilustracja do artykułu Canva - Brown Framed Eyeglasses Near Cup of Coffee on White Surface.jpg
  2020-03-24 13:18:18

  W związku z zagrożeniem koronawirusem i utrudnieniami w realizacji usług w ramach projektu Bony na szkolenie, Powiat Sokólski (lider projektu) wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji projektu. Punkt Obsługi Uczestnika Projektu w Białymstoku jest czynny krócej.

 • Otwarty konkurs ofert (kultura fizyczna) – wydłużony

  Ilustracja do artykułu ogolne.png
  2020-03-24 13:18:08

  Zarząd Powiatu Białostockiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Powiatu Białostockiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Termin składania ofert to 26.02 – 1.04.

 • Otwarty konkurs ofert (sfera kultury) – wydłużony

  Ilustracja do artykułu ogolne.png
  2020-03-24 13:17:18

  Zarząd Powiatu Białostockiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Powiatu Białostockiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Termin składania ofert to 26.02 – 1.04.

 • Dotacja dla DPS w Czerewkach na odnawialne źródła energii

  Ilustracja do artykułu a.jpg
  2020-03-24 13:10:27

  Ponad 1,5 mln zł dostanie Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach na projekt z zakresu energetyki, opartej na odnawialnych źródłach energii. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

 • KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2020 ROKU ODWOŁANA

  Ilustracja do artykułu x0x0.jpg.pagespeed.ic.dkM6gKXIFI.webp
  2020-03-18 09:33:06

  Tracą ważność wszystkie wezwania, wydane młodym ludziom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r. przez burmistrzów/wójtów: Wasilkowa, Dobrzyniewa Dużego, Michałowa Gródka i Zawad.

 • Powiatowy Urząd Pracy wyłącza bezpośrednią obsługę interesantów

  Ilustracja do artykułu 20200316_132309.jpg
  2020-03-18 09:32:55

  W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i urzędników, Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku wyłącza bezpośrednią obsługę interesantów. Rejestracji jako osoba bezrobotna można dokonać elektronicznie.

 • Zmiana organizacji pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

  Ilustracja do artykułu V.png
  2020-03-18 09:32:32

  Decyzją Starosty Powiatu Białostockiego w dniach 16 - 27 marca 2020 r. zostanie zawieszona działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Porady będą udzielane telefonicznie, bądź drogą elektroniczną.

 • OGŁOSZENIE dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku

  Ilustracja do artykułu OGŁOSZENIE PCPR.png
  2020-03-18 09:32:20

  Działając na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) informuję, iż od poniedziałku (16.03.2020 r.) nie jest możliwe osobiste załatwianie spraw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Anuluje się wszystkie wcześniej ustalone spotkania.

 • Od 15 marca po powrocie do Polski będziesz zobowiązany(-a) poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie

  Ilustracja do artykułu Ulotka dot. obowiązkowej kwaraasdas asd cvbcvntannay od 15.03_1.png
  2020-03-18 09:32:09

  Kwarantannę domową przez okres 14 dni odbywasz pod adresem, który podałeś w karcie lokalizacyjnej. Jeśli nie masz możliwości odbywania kwarantanny w domu, będziesz ją odbywać we wskazanym Ci przez służby ośrodku (informację uzyskasz podczas przekraczania granicy). Stosuj się do ich poleceń i wytycznych.

 • XXIV sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji odwołana

  Ilustracja do artykułu radapowiatu.png
  2020-03-18 09:32:00

  Informujemy, iż XXIV sesja Rady Powiatu Białostockiego zwołana na dzień 19 marca 2020 r. o godz. 16:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku została odwołana. Nowy termin sesji zostanie podany w dniu 30 - 31 marca 2020 r.

 • PFRON prosi o zawieszenie zajęć w WTZ

  Ilustracja do artykułu PFRON KOMUNIKAT.png
  2020-03-17 10:50:12

  Mając na względzie zdrowie osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prosi o zawieszenie zajęć prowadzonych w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Przyczyną jest zagrożenie koronawirusem.

 • Otwarcie przebudowanej drogi we wsi Konowały

  Ilustracja do artykułu a.jpg
  2020-03-16 10:51:35

  Blisko 1,3 mln zł kosztowała przebudowa drogi we wsi Konowały gm. Choroszcz. W jej uroczystym otwarciu wzięli udział włodarze Powiatu i Gminy, radni i zaproszeni goście.