Nieruchomość przy ul. Geodetów w centrum Białegostoku na sprzedaż

Dodana: 2 kwiecień 2019 12:43

Nieruchomość przy ul. Geodetów w centrum Białegostoku na sprzedaż

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach  03.04.2019r. – 23.04.2019r.

Wykaz