ODWOŁANIE PRZETARGU

Dodana: 3 grudzień 2018 08:47

Białystok, 2018-11-30

GKNII.6845.6.2018

 

ODWOŁANIE  PRZETARGU

Zarząd Powiatu Białostockiego, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) zawiadamia, że odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnej stołówki, położonej w Supraślu przy ul. M. Chodakowskiego 3,  gm. Supraśl, oznaczonej jako działka nr 164/21 o pow. 0,7366 ha.

Przyczyną odwołania przetargu jest zmiana koncepcji zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości, z uwagi na ważny interes Powiatu Białostockiego, wynikający z realizacji podstawowych zadań powiatu określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym.