ODWOŁANIE PRZETARGU

Dodana: 1 kwiecień 2020 08:10

Białystok, 2020-03-31

GKNII.6840.9.2018

ODWOŁANIE PRZETARGU

Zarząd Powiatu Białostockiego, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 t.j.) zawiadamia, że odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w Wasilkowie, gm. Wasilków, oznaczonej jako działka nr 6059/3 o pow. 0,1944 ha.
Przyczyną odwołania przetargu jest sytuacja zagrożenia epidemicznego, gdzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, wszyscy zobowiązani jesteśmy do przestrzegania profilaktyki i podejmowania działań prewencyjnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19).