Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem, na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego o pow. 12,28 m2 , wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku o pow. 6,96 m2

Dodana: 13 maj 2020 08:56

ZARZĄD  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO

działając na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a, w związku z art. 25b i art. 25 ust. 2 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 t.j.) podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do oddania w najem, na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego o pow. 12,28 m2 , wraz  z udziałem w częściach wspólnych budynku o pow. 6,96 m2 , znajdującego się na pierwszym piętrze budynku posadowionego na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 587/2 o pow. 0,4329 ha, położonej w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1 – na prowadzenie działalności związanej z ochroną i promocją zdrowia lub na prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej.

Wysokość stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią wspólną wynosi 20 zł netto + podatek VAT. Poza tym najemca będzie obowiązany wnosić opłaty za energię elektryczną, wodę zimną i ciepłą, centralne ogrzewanie oraz koszty gospodarowania odpadami komunalnymi  - proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni. Najemcę będą obowiązywać również koszty dozoru przedmiotu najmu w wysokości 3,18 zł/m2 + podatek VAT zajmowanego lokalu i części wspólnych, koszty sprzątania części wspólnych – 1,38 zł/m2 + podatek VAT oraz uiszczanie podatku od nieruchomości zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 4 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).

Wysokość stawki czynszu podlega zmianie stosownie do zmian wartości nabywczej pieniądza w odstępach rocznych, od 1-go stycznia roku obrachunkowego zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów  i usług  konsumpcyjnych – ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za rok poprzedni.

Oferty należy składać do Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2 lub do Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Branickiego 13.

Informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości, ul. Branickiego 13,pokój 105, w godzinach 8.00-15.00, Tel 85 740 63 93.