Gospodarka Nieruchomościami

 • OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

  2020-06-04 13:55:08

  ZARZĄD POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Wasilkowie przy ul. Jurowieckiej, gm. Wasilków, oznaczonej jako działka nr 6059/3 o pow. 0,1944 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr KW BI1B/00197958/5.

 • Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem, na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego o pow. 12,28 m2 , wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku o pow. 6,96 m2

  2020-05-13 08:56:39

  Działając na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a, w związku z art. 25b i art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 t.j.) podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do oddania w najem, na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego o pow. 12,28 m2 , wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku o pow. 6,96 m2 , znajdującego się na pierwszym piętrze budynku posadowionego na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 587/2 o pow. 0,4329 ha, położonej w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1 – na prowadzenie działalności związanej z ochroną i promocją zdrowia lub na prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej.

 • INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

  2020-04-15 12:05:10

  Zarząd Powiatu Białostockiego informuje, iż w dniu 24 marca 2020r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku ul. Borsucza 2, został przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Choroszczy przy ul. 3-go Maja, gm. Choroszcz, oznaczonej jako działka nr 108/66 o pow. 0,0935 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr KW BI1B/00107503/4.

 • Pomoc przedsiębiorcy

  2020-04-14 12:28:05

  Zarząd Powiatu Białostockiego wprowadził w okresie od 14 marca 2020 roku do 31 lipca 2020 roku szczególną formę pomocy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 • ODWOŁANIE PRZETARGU

  2020-04-01 08:10:23

  Zarząd Powiatu Białostockiego, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 t.j.) zawiadamia, że odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w Wasilkowie, gm. Wasilków, oznaczonej jako działka nr 6059/3 o pow. 0,1944 ha.