Śniadanie biznesowe Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku

Dodana: 4 luty 2020 12:54

03.02.2020 r. odbyło się, zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, cykliczne spotkanie w formie śniadania biznesowego nt. „Formy pomocy pracodawcom i pracownikom – prezentacja możliwości wsparcia w 2020 r.” W spotkaniu uczestniczyli: pracodawcy z terenu miasta Białystok i powiatu białostockiego, wójtowie i burmistrzowie oraz przedstawiciele instytucji rynku pracy. Zebranych gości przywitali Starosta Jan Bolesław Perkowski i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku  Dorota Kolenda. Następnie głos zabrał Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku Piotr Matusiak. Omówił programy, skierowane do pracodawców i przedsiębiorców w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy. W dalszej części spotkania,  Elżbieta Dudkiewicz – Kierownik Działu Szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, przybliżyła zagadnienia, dotyczące pozyskiwania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Dotyczyły one m.in.: kwestii związanych ze sporządzaniem wniosku, aktualnych priorytetów, jak również procedury naboru oraz pojawiających się w związku z nią wątpliwości. Gośćmi tego spotkania byli również przedstawiciele 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jej dowódca – płk. Sławomir Kocanowski przedstawił zebranym charakter oraz zadania tej służby. Omówił też zagadnienia, związane z zatrudnianiem przez pracodawców żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i wynikającymi z tego zobowiązaniami obu stron. Spotkanie stanowiło okazję do bezpośrednich rozmów uczestników wydarzenia, podczas których mieli możliwość wymiany uwag i spostrzeżeń, dotyczących poruszanych tematów, jak również zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości.