VI Sesja Rady Powiatu

Dodana: 1 marzec 2019 15:00

W czwartek, 28.02.2019 r., odbyła się VI sesja Rady Powiatu Białostockiego. Na sesji wprowadzono zmiany w budżecie na rok 2019 oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034. Określono zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku. Radni wyrazili zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 98 %  od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowana wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Udzielono dotacji gminom Czarna Białostocka i Dobrzyniewo Duże. W przypadku Czarnej Białostockiej do dotacja do kwoty 211.343 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji Budowa dróg rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych w gminie Czarna Białostocka. Przebieg dróg: droga powiatowa ul Fabryczna – zalew w Czarnej Białostockiej – Czarna Wieś Kościelna, w tym miejsca dla rowerów Bike&Ride  - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul Świerkowej w Czarnej Białostockiej.

Gminie Dobrzyniewo Duże radni udzielili dotacji celowej do kwoty 1.850.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1393 B – przejście przez Dobrzyniewo Fabryczne, Ogrodniki, Dobrzyniewo Kościelne, Dobrzyniewo Duże – ul Kościelna.

Radni powiatu zgodzili się  też, że konieczna jest budowa nowego mostu na rzece Narew w Doktorcach. Obecny – ponad 130 metrowy most jest w złym stanie technicznym, obowiązuje tam ograniczenie tonażu do 5 ton, co jest uciążliwe  dla właścicieli firm, np. działających w pobliżu tartaków. Budowa mostu to ogromna i kosztowna inwestycja, dlatego władze powiatu białostockiego liczą, że budowę uda się sfinansować dzięki wsparciu z zewnątrz. Na razie ma być wykonany projekt. W tegorocznym budżecie powiatu białostockiego – na początek - zapisano na ten cel 20 tys. zł. Ponieważ most leży kilkaset metrów od granicy z powiatem bielskim, trwają rozmowy by w sfinansowaniu dokumentacji technicznej pomogło starostwo w Bielsku Podlaskim