V Sesja Rady Powiatu

Dodana: 18 styczeń 2019 15:18

W czwartek, 17.01.2019 r., odbyła się V sesja Rady Powiatu Białostockiego. Zgromadzeni na początku uczcili minutą ciszy zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Na sesji wprowadzono zmiany w budżecie na rok 2019 oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034. Jednogłośnie przyjęto „Program współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. Wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości przy ul. Geodetów 1 w Białymstoku. Podjęto uchwały w sprawie przejęcia od Gminy Turośń Kościelna zarządzania drogą powiatową nr 1545 B Niewodnica Kościelna – Trypucie oraz w sprawie powierzenia Gminie Turośń Kościelna zarządzania drogą powiatową nr 1501 B we wsi Zalesiany w zakresie zimowego utrzymania dróg. Zatwierdzono również plany pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2019 rok oraz zapoznano się z planami pozostałych komisji.