LXV Sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

Dodana: 29 październik 2018 15:41

25 października 2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 odbyła się LXV Sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, na której przedstawiono następujące projekty uchwał Rady Powiatu Białostockiego:

 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018,
 • w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka,
 • w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach,
 • w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Białostockiego i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych mimo odstąpienia od usunięcia pojazdów,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2033.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad LXV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.
 5. Przyjęcie Informacji o realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania w jednostkach prowadzonych przez Powiat Białostocki w roku szkolnym 2017/2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka.
 7. Przyjęcie informacji Skarbnika Powiatu Białostockiego w sprawie opracowania projektu budżetu na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Białostockiego i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych mimo odstąpienia od usunięcia pojazdów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2033.
 11. Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego i Starosty Powiatu Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 12. Interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Przyjęcie protokołu z obrad LXIV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad LXV sesji Rady Powiatu Białostockiego.