LXIV sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

Dodana: 8 październik 2018 10:26

27 września 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 odbyła się LXIV sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji na której przedstawiono następujące projekty uchwał Rady Powiatu Białostockiego:

 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018,
 • w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2033,
 • w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego,
 • w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia
  i finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
 • w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże,
 • w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże,
 • w sprawie udzielenia dotacji Gminie Choroszcz,
 • w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach.

 

Proponowany porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad LXIV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

   2. Przedstawienie porządku obrad.

   3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

   4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.

   4A. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2033.

   5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego.

   6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych.

   7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

   7A. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże.

   7B. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże.

   7C. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Choroszcz.

   8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach.

   9. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2018 roku.

   10. Interpelacje i zapytania Radnych.

   11. Przyjęcie protokołów z obrad LXII i LXIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

   12. Sprawy różne.

   13. Zamknięcie obrad LXIV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości w drodze bezprzetargowej nie została podjęta przez Radę Powiatu Białostockiego.