LXII sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

Dodana: 5 wrzesień 2018 15:01

30 lipca 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 odbyła się LXII sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji na której przedstawiono następujące projekty uchwał Rady Powiatu Białostockiego:

 • w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Białostockiego,
 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
  2018 – 2033,
 • w sprawie stanowiska dotyczącego pokrycia zobowiązań finansowych z tytułu podwyżek w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach,
 • projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego,
 • w sprawie częściowego zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach,
 • w sprawie proponowanych zmian w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku,
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Białostockiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
  2018 - 2033.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego pokrycia zobowiązań finansowych z tytułu podwyżek w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie proponowanych zmian w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Starosty Powiatu Białostockiego.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Przyjęcie protokołów z obrad: LIX, LX i LXI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad LXII sesji Rady Powiatu Białostockiego.