IV Sesja Rady

Dodana: 28 grudzień 2018 12:04

20 grudnia 2018 r. odbyła się IV sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji. Na sesji wprowadzono zmiany w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018 oraz zmiany dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2033 i 2019 – 2034. Zwiększono dotację Gminie Dobrzyniewo Duże na budowę drogi powiatowej na odcinku Fasty - Dobrzyniewo Fabryczne. Większością głosów przyjęto uchwałę o podniesieniu wysokości bonifikaty do 98% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ustalono wysokość opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Białostockiego i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych. Określono zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 i 2019 roku. Przyjęto Plan pracy Rady Powiatu Białostockiego także uzupełniono składy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej, Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.

Starosta Jan Perkowski został delegatem desygnowanym na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.

Na sesji prezentowali swoją działalność za 2018 rok Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego oraz Wydziały Architektury, Geodezji Katastru i Nieruchomości, Komunikacji, Kultury Sportu Turystyki i Promocji, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego, także Wydział Środowiska i Rolnictwa.