III sesja Rady

Dodana: 12 grudzień 2018 15:09

6 grudnia 2018 r. odbyła się III sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji, podczas której zapoznano się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2019 oraz projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034, a także (jednogłośnie) przyjęto zmiany w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.

Na sesji złożyła ślubowanie Pani Tamara Maria Tyszkiewicz-Winogrodzka, jako radna Powiatu Białostockiego z okręgu nr 3. Radni ustalili wynagrodzenie Starosty Powiatu Białostockiego oraz diety przysługujące radnym Powiatu. Wyrażono zgodę na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Podjęto uchwały zmieniające uchwały w sprawie powierzenia Gminom Czarna Białostocka, Juchnowiec Kościelny oraz Dobrzyniewo Duże zarządzania publicznymi drogami powiatowymi. Uzupełniono skład Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach. Także uzupełniono składy komisji.