Członkowie i przewodniczący komisji

Dodana: 6 grudzień 2018 11:52

Członkowie i przewodniczący komisji

30 listopada br. odbyła się II sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji, podczas której wybrano członków do stałych komisji Rady Powiatu Białostockiego:

  • Komisja Rewizyjna liczy 11 członków, w tym Przewodniczącego Pana Bogdana Zdanowicza,
  • 6 członków do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w tym Przewodniczącego Pana Andrzeja Gąsowskiego,
  • 9 członków do Komisji Budżetu i Finansów w tym Przewodniczącą Panią Bożenę Nienałtowską,
  • 14 członków do Komisji Infrastruktury Technicznej w tym Przewodniczącego Pana Andrzeja Babula,
  • 6 członków do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w tym Przewodniczącego Pana Andrzeja Backiela,
  • 3 członków do Komisji Rolnictwa i Środowiska w tym Przewodniczącego Pana Jana Kaczana,
  • 7 członków do Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu w tym Przewodniczącą Panią Bożenę Bieryło,
  • 5 członków do Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej w tym Przewodniczącego Pana Henryka Suchockiego,
  • 3 członków do Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny w tym Przewodniczącą Panią Sylwię Rzącę.

Ponadto delegowano dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Powiatu Białostockiego – Pana Pawła Kondrackiego i Pana Jana Gradkowskiego.