XXX nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym.

Dodana: 14 lipiec 2020 12:17

 

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 16 lipca 2020 roku (czwartek) o godz. 1600, odbędzie się XXX nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym.    

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad XXX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
  2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020-2034.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Tykocin.
  6. Zamknięcie obrad XXX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Podpisał:

 Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady

Białystok, 14 lipca 2020 r.