XXIII sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 11 luty 2020 14:25

OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż 20 lutego 2020 roku o godz. 1600 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 (sala konferencyjna, parter) odbędzie się XXIII sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.       

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 – 2034.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.
 6. Podjęcie uchwały wyrażające stanowisko w sprawie inicjatywy dotyczącej wprowadzenia dodatkowego podatku od produkcji i sprzedaży mięsa przez Parlament Europejski.
 7. Interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 9. Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady

Białystok, 11  luty 2020 r.