XVI sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Dodana: 20 wrzesień 2019 11:35

OGŁOSZENIE

Informuję, iż 26 września 2019 roku o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 (sala konferencyjna, parter) odbędzie się XVI sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.       

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034.
 5. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2019 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na działce o nr geod. 625/4, 625/5 obręb Płonka Kościelna, gmina Łapy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na działce o nr geod. 6059/3 obręb Wasilków, gmina Wasilków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie, w trybie bezprzetargowym, nieodpłatnego użytkowania nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego, położonej w Łapach przy ul. Korczaka 23 i przy ul. Piaskowej 9.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Białostockiego nr XXIX/292/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Białostockiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Łapach w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Łapach w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Łapach wchodzące w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Czarnej Białostockiej w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Czarnej Białostockiej wchodzące w skład Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej wchodzące w skład Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łapach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łapach wchodzące w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Czarnej Białostockiej w pięcioletnie Technikum w Czarnej Białostockiej wchodzące w skład Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Łapach w pięcioletnie Technikum w Łapach wchodzące w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim a Samorządem Kalvarija (region Marijampole, Litwa).
 26. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 27. Interpelacje i zapytania Radnych.
 28. Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 29. Sprawy różne.
 30. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Podpisał:

 

 

Białystok, 19 września 2019 r.