XV sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 26 sierpień 2019 08:49

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 29 sierpnia 2019 roku (czwartek) o godz. 1300w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 (sala konferencyjna, parter) odbędzie się XV sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.       

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zapoznanie się z rocznymi sprawozdaniami z działań podejmowanych na terenie Powiatu Białostockiego przez Nadzory Wodne w: Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Ciechanowcu, Mońkach, Łapach, Łomży i Sokółce za 2018 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkańców wsi Olmonty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkańców wsi Zubki, Świsłoczany i Mostowlany.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku dotyczącego remontu drogi Dzierniakowo – Gródek.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na rozpatrzenie wniosku dotyczącego wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 1307B Jezierzysk – Łosiniec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na rozpatrzenie wniosku dotyczącego wstrzymania budowy domu mieszkalnego w miejscowości Chodory, gm. Turośń Kościelna.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uchylenia uchwały Rady Powiatu Białostockiego nr IX/84/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Karty LGBT i wychowania seksualnego w duchu ideologii gender.
 12. Interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 14. Przyjęcie protokołów z obrad XIII i XIV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego