XI sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 14 maj 2019 14:20

OGŁOSZENIE

Informuję, iż 21 maja 2019 roku o godz. 1600, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 (sala konferencyjna, parter) odbędzie się XI sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.       

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 - 2034.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Nowodworce.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki gminy Czarna Białostocka.
 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej - informacja PCPR
  w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pieczy zastępczej za 2018 r.
  oraz wykaz potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2019 r.
 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej - informacja
  z działalności PCPR w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2018 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2019 r.
 9. Przyjęcie sprawozdania z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.
 10. Informacja o stanie bezpieczeństwa jednostek terenowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku w 2018 roku.
 11. Informacja o stanie bezpieczeństwa p. poż. na terenie Powiatu.
 12. Informacja o sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie Powiatu Białostockiego
  w zakresie weterynarii.
 13. Informacja o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego
  w roku 2018.
 14. Informacja z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Białostockiego
  w roku 2018.
 15. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 16. Interpelacje i zapytania Radnych.
 17. Przyjęcie protokołów z obrad IX i X nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady

 

Białystok, 14 maja 2019 r.