I Sesja nowo wybranej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 14 listopad 2018 11:17

Informujemy, iż zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Białymstoku I z dnia 7 listopada 2018r. pierwsza sesja nowo wybranej Rady Powiatu Białostockiego odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. ( czwartek ), o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białymstoku ul. Borsucza 2.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Powiatu.
  4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  5. Wybór Przewodniczącego Rady.
  6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Białostockiego.
  7. Zamknięcie obrad I sesji.