Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 15 październik 2019 14:42

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 17 października 2019 r. o godzinie 15:00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach, odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zapoznanie się ze sprawą dotyczącą zakupu sprzętu do SP ZOZ w Łapach.
  2. Sprawy różne:
  1. Zapoznanie się z pismami Dyrektora SP ZOZ w Łapach.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny z 23 września 2019 r.

 

Podpisała:

Sylwia Rząca

Przewodnicząca Komisji

Białystok, 15 października 2019 r.