Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 5 wrzesień 2019 10:00

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 23 września 2019 r. o godzinie 15:30 w Inkubatorze Przedsiębiorczości, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 22A w Łapach odbędzie
się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Omówienie sytuacji finansowej SP ZOZ w Łapach.
  2. Przedstawienie inwestycji planowanych do realizacji w SP ZOZ w Łapach w latach
    2019 – 2023.
  3. Sprawy różne.

Podpisała:

Sylwia Rząca

Przewodnicząca Komisji Zdrowia,

 Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny

Białystok, 5 września 2019 r.