Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 19 kwiecień 2019 12:15

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godzinie 9:30 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach, przy ul. Korczaka 23 (V piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2018 rok.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2018 rok.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim.
  4. Omówienie bieżącej działalności SP ZOZ w Łapach.
  5. Sprawy różne:
  6. przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny w dniu 27 lutego 2019 r.

                                                                       Podpisała:

                                                                                              Sylwia Rząca

                                                                       Przewodnicząca Komisji Zdrowia,

                                                                       Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny

Białystok, 19 kwietnia 2019 r.