Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 10 styczeń 2019 15:32

OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż w dniu 15 stycznia 2019 r. o godz. 1430 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna).

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Omówienie bieżącej działalności SP ZOZ w Łapach.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.
  3. Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny na 2019 r.
  4. Sprawy różne:
  5. a) Zapoznanie się z uchwałą Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali powiatowych
    w związku z nowelizacją przepisów dotyczących wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
  6. b) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny z dnia 18 grudnia 2018 r.

 

 

Białystok, 9 stycznia 2019 r.