Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 14 maj 2019 14:33

OGŁOSZENIE 

Informuję, iż w dniu 17 maja 2019 roku o godzinie 8:30 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zapoznanie się z wnioskiem mieszkańców wsi Nowodworce.
  2. Zapoznanie się z wnioskiem mieszkanki gminy Czarna Białostocka.
  3. Sprawy różne:
  4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia
    25 kwietnia 2019 r.

 

Podpisał:

Andrzej Gąsowski

Przewodniczacy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Białystok, 14 maja 2019 r.