Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 23 kwiecień 2019 14:41

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 25 kwietnia 2019 roku o godzinie 10:45 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łapach, ul. Gen. W. Sikorskiego 22 A odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zapoznanie się z wnioskiem mieszkańców gminy Suraż w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 1509B Zawyki – Zawyki-Ferma.
  2. Sprawy różne:
    1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Podpisał:

Andrzej Gąsowski

Przewodniczacy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Białystok, 23 kwietnia 2019 r.