posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Dodana: 4 kwiecień 2019 08:23

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 11 kwietnia 2019 roku o godzinie 16:00 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Białostockiego.
  2. Rozpatrzenie pism mieszkańca powiatu białostockiego.
  3. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 
    w Białymstoku.
  4. Sprawy różne:
  1. a) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia
    16 stycznia 2019 r.

Podpisał:

      Andrzej Gąsowski

Przewodniczacy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji