Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 19 czerwiec 2019 12:01

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 24 czerwca 2019 roku o godzinie 1530 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zapoznanie się z Raportem o stanie Powiatu Białostockiego za 2018 rok.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Białostockiego.
  3. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2018 rok oraz wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2018 rok.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2018 rok.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Białostockiego ze Stowarzyszenia „EUROREGION NIEMEN”.
  7. Zapoznanie się z Raportem z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Białostockiego na lata 2015 -2018 z perspektywą na lata 2019 – 2022” za lata 2017 - 2018.
  8. Sprawy różne:
    1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 16 stycznia 2019 r.

  Podpisał:

Jan Kaczan

Przewodniczący Komisji

 

Białystok, 18 czerwca 2019 r.