Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 3 grudzień 2019 14:52

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 12 grudnia 2019 roku o godzinie 10:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach, ul. Sikorskiego 15, 18-100 Łapy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
  2. Zapoznanie się z charakterystyką szkoły, jej celami, osiągnięciami i problemami.
  3. Działalność szkoły w zakresie dydaktycznym, wychowawczym oraz kształtowaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów.
  4. Zapoznanie się z bazą dydaktyczną szkoły.
  5. Udział szkoły w projektach szkolnych w tym zewnętrznych, unijnych oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym i innymi podmiotami.
  6. Finansowanie działalności szkoły: subwencja, budżet powiatu, środki własne, sponsorzy, inne.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie  posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Podpisał:
Bogdan Zdanowicz
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Białystok, 02 grudnia 2019 r.