Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 8 październik 2019 12:17

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 14 października 2019 roku o godzinie 900 w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A w Białymstoku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz przedstawienie jej porządku.
  2. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną Książnicy Podlaskiej, jej działalnością i finansowaniem.
  3. Poznanie zadań Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego, jej finansowaniem oraz współpracą z władzami Powiatu Białostockiego.
  4. Współpraca Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego z podległymi jej bibliotekami gminnymi.
  5. Sprawy różne:
  6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego z dnia 10 czerwca 2019 r.

Podpisał:

Bogdan Zdanowicz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

Białystok, 7 października 2019 r.