Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 4 czerwiec 2019 12:19

OGŁOSZENIE

Informuję, iż 10 czerwca 2019 roku o godzinie 15:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2.

Proponowany porządek obrad:

  1. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2018 rok.
  2. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2018 rok.
  3. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2018 rok.
  4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2018 rok.
  5. Wydanie opinii w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego oraz wystosowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Białostockiego
    z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  8. Sprawy różne.

 

Podpisał:

Bogdan Zdanowicz

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej