Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 8 maj 2019 15:30

OGŁOSZENIE

Informuję, iż 16 maja 2019 roku o godzinie 12:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w Powiatowym Zarządzie Dróg w Białymstoku, ul. Szosa Baranowicka 37 w Białymstoku.

Proponowany porządek obrad:                                

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
  2. Kontrola wydatków realizowanych przez PZD w ramach prowadzonych inwestycji oraz działań utrzymania dróg.
  3. Kontrola procedur przetargowych oraz umów z wykonawcami.
  4. Sprawy różne.

 Podpisał:

Bogdan Zdanowicz

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej