Posiedzenie Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 20 marzec 2019 12:40

OGŁOSZENIE

Informuję, iż 28 marca 2019 roku o godzinie 1030 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zapoznanie się z informacją o realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2018” za rok 2018.
  2. Sprawy różne:
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu z dnia 13 lutego 2019 r.

 

                                                                                                        Podpisała:

                                                                                    Bożena Bieryło

                                                                                    Przewodnicząca

                                                                                    Komisji Promocji, Turytyki i Rozwoju Powiatu

Białystok, 20 marca 2019 r.