Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 20 wrzesień 2019 08:45

OGŁOSZENIE

Informuję, iż 26 września 2019 roku o godzinie 1130 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna), odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Białostockiego nr XXIX/292/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Białostockiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
  i wykorzystania.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego
  I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Łapach w czteroletnie
  I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Łapach w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące
  w Łapach wchodzące w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Czarnej Białostockiej w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Czarnej Białostockiej wchodzące w skład Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej wchodzące w skład Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łapach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łapach wchodzące w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Czarnej Białostockiej w pięcioletnie Technikum w Czarnej Białostockiej wchodzące w skład Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Łapach w pięcioletnie Technikum w Łapach wchodzące
  w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.
 12. Sprawy różne:
 13. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
  w dniu 24 czerwca 2019 r.

Podpisał:

Henryk Suchocki

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury

i Kultury Fizycznej

 

Białystok, 19 września 2019 roku.