Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 19 czerwiec 2019 07:51

OGŁOSZENIE

Informuję, iż 24 czerwca 2019 roku o godzinie 1500 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna), odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Zapoznanie się z porozumieniem w sprawie przekazania zadania
  publicznego – prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Michałowie.
 2. Zapoznanie się z Raportem o stanie Powiatu Białostockiego za 2018 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 4. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2018 rok oraz wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2018 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2018 rok.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości w drodze bezprzetargowej za cenę niższą niż wartość rynkowa.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
  w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby lokalnej gospodarki – edycja II”.
 10. Sprawy różne:)
  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 27 marca 2019 r.

 

             Podpisał:

Henryk Suchocki

       Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury

i Kultury Fizycznej

 

 

Białystok, 18 czerwca 2019 roku.