Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 20 marzec 2019 12:34

OGŁOSZENIE

Informuję, iż 27 marca 2019 roku o godzinie 1530 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna), odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Michałowie.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania Gminie Michałowo zadania oświatowego.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie deklaracji sprzedaży Gminy Michałowo nieruchomości zabudowanej, zajętej na potrzeby Zespołu Szkół
    w Michałowie z siedzibą w Michałowie.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2019 roku.
  6. Sprawy różne:
  7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej w dniu 28 lutego 2019 r.

                                                                       Podpisał:

                                                                       Henryk Suchocki

                                                                       Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury

i Kultury Fizycznej  

Białystok, 19 marca 2019 roku.