Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 13 grudzień 2018 09:45

OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż w dniu 18 grudnia 2018 roku o godzinie 1500 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna) odbędzie
się posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Dokonanie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2033.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają
  z upływem roku budżetowego 2018.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2019 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty w przypadku wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat
  za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Białostockiego i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych mimo odstąpienia od usunięcia pojazdów.
 10. Sprawy różne:
 11. Zapoznanie się z pismem firmy „KAMA”,
 12. Zapoznanie się z pismem „Zielona Energia Michałowo”.

 

Podpisał:

                                                                                               Andrzej Babul

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                               Komisji Infrastruktury Technicznej

 

Białystok, 12 grudnia 2018 r.