Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 23 październik 2019 10:29

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 30 października 2019 r. o godz. 1600 odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna, parter).

Proponowany porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 - 2034.
 3. Zapoznanie się z informacją Skarbnika Powiatu Białostockiego w sprawie opracowania projektu budżetu na 2020 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka byłej drogi wojewódzkiej nr 678 od km 10+980 do km 11+700 w miejscowości Zalesiany i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka byłej drogi wojewódzkiej nr 678 od km 6+600 do km 8+535 w miejscowości Księżyno i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie powierzenia Gminie Supraśl zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2389B ulicy Piłsudskiego w Supraślu.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 8. Sprawy różne:
  1. Zapoznanie się z pismem mieszkańców wsi Borki.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej z dnia 25 września 2019 r.

 

Podpisał:

Andrzej Babul

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej

 

Białystok, 22 października 2019 r.