Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 20 wrzesień 2019 08:30

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 25 września 2019 roku o godzinie 16:00 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034.
 3. Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2019 roku.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na działce o nr geod. 625/4, 625/5 obręb Płonka Kościelna, gmina Łapy.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na działce o nr geod. 6059/3 obręb Wasilków, gmina Wasilków.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie, w trybie bezprzetargowym, nieodpłatnego użytkowania nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego, położonej w Łapach przy ul. Korczaka 23 i przy Piaskowej 9.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim a Samorządem Kalvarija (region Marijampole, Litwa).
 12. Sprawy różne:
  1. zapoznanie się z pismem mieszkańców wsi Halickie.
  2. zapoznanie się z pismem Nadleśnictwa Żednia.
  3. informacja dotycząca pisma mieszkańca wsi Kuriany.
  4. przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej z dnia 24 czerwca 2019 r.

Podpisał:

Andrzej Babul

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej