Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 14 maj 2019 14:29

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 20 maja 2019 roku o godzinie 16:00  w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Nowodworce.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki gminy Czarna Białostocka.
  5. Sprawy różne:
  6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej w dniu
    24 kwietnia 2019 r.

Podpisał:

Andrzej Babul

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej

Białystok, 14 maja 2019 r.