Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 19 kwiecień 2019 08:38

OGŁOSZENIE

          Informuję, iż w dniu 24 kwietnia 2019 roku o godzinie 16:00  w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Białostockiego.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców gminy Suraż.
 7. Sprawy różne:
 8. Zapoznanie się z pismem mieszkańców wsi Nowodworce.
 9. Zapoznanie się z pismem mieszkanki Gminy Czarna Białostocka.
 10. Zapoznanie się z wnioskiem Radnej Gminy Gródek i Sołtysa wsi Pieszczaniki.
 11. Zapoznanie się z pismem mieszkańców wsi Karczmisko.
 12. Zapoznanie się z wnioskiem Burmistrza Suraża i Radnych Rady Miejskiej w Surażu.
 13. Zapoznanie się z informacją w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej w Michałowie na rzecz firmy Zielona Energia Michałowo.
 14. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej w dniu 18 marca 2019 r.

Podpisał:

Andrzej Babul

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej

Białystok, 18 kwietnia 2019 r.