Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 23 październik 2019 12:19

OGŁOSZENIE

Informuję, iż 30 października 2019 roku o godzinie 1600 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034.
  3. Zapoznanie się z informacją Skarbnika Powiatu Białostockiego w sprawie opracowania projektu budżetu na 2020 rok.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gródek.
  5. Sprawy różne:
    1. przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 25 września 2019 r.

Podpisała:

Bożena Nienałtowska

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Białystok,22 października 2019 r.